Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

VK Úc Lisa Vũ: Cờ vàng 3 que của phong kiến TQ! Tụi nó bỏ đất nước cho c...

1 nhận xét:

  1. Mỗi người dân Việt Nam yêu nước hãy hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, kiên quyết, kiên trì, nhận thức rõ luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá của các thế lực thù địch để có hành động đúng.

    Trả lờiXóa