Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

Việt kiều Mỹ Lợi Minh: bọn ba que phải nói theo ý chúng, còn không là kẻ...

1 nhận xét:

  1. Mọi người dân Việt Nam phải luôn nêu cao cảnh giác, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của những phần tử phản động

    Trả lờiXóa