Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

Thái Ngọc Nhiên kêu gọi cảnh giác, báo công an khi phát hiện đám phản độ...

1 nhận xét:

  1. Người dân Việt Nam cần nêu cao cảnh giác và đấu tranh vạch trần bộ mặt thật, loại bỏ những luận điệu xuyên tạc, của bọn phản động và các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa