Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Chiến thắng 30/4 bị xuyên tạc: TT Nguyễn Thanh Tuấn nói về nguy cơ xét l...

1 nhận xét:

  1. Người dân Việt Nam cần nâng cao cảnh giác với các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn hiểm độc, tinh vi của chúng.

    Trả lờiXóa