Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Việt kiều Mỹ Lợi Minh: Tôi sẽ chơi với con Lisa Phạm này đến cùng!

Do có hành động trương cờ tổ quốc ở Mỹ, live stream tố sự gian manh, xảo
quyệt, dối trá, bịa đặt, lừa đảo của đám cờ vàng, chống cộng cực đoan ở
Mỹ nên Việt kiều Mỹ Lê Lợi Minh đã bị Lisa Phạm - thành viên tổ chức
khủng bố "Chính phủ Đào Minh Quân" phái tay chân kéo đến nhà ông này để
đe dọa, uy hiếp ông Minh. Ông Minh đã báo FBI và tuyên chiến với đám
khủng bố này. Cùng theo dõi hành trình của VK Mỹ Lê Lợi Minh trên kênh
Tiếng Dân

Đám tay chân của Việt tân diễn trò tưởng niệm Hải chiến Gạc Ma bị dân Hà...