Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

Vì sao tổ chức CRD khăng khăng đòi Việt Nam trả tự do cho Mẹ Nấm Nguyễn ...

CRD đã đầu tư 50 ngàn Euros cho Mẹ Nấm thúc đẩy dân chủ, thực chất lật
đổ chính quyền Việt Nam, nay Mẹ Nấm của họ đã kịp lấy đủ tiền "đầu tư"
của họ về thì lại nằm gọn trong khán tù. Vậy CRD là ai mà lại đầu tư
khủng như vậy cho Mẹ Nấm?